Vad är Nära föräldraskap?

Nära föräldraskap för mig är att lyssna på sig själv och sitt barn och göra det som känns bäst och inte det som ”experterna” säger. /Challis

Många Nära föräldrar har inget namn för sin föräldrastil utan upptäcker först senare att det finns ett namn för allt det de redan har gjort för att möta sitt barns behov och förenkla tillvaron. Begreppet Attachment Parenting myntades av Dr. William och Martha Sears, författare till bland annat The Baby Book och Attachment Parenting. Ordet "Attachment" betyder här anknytning eller hängivenhet. På svenska kan man säga ”Nära föräldraskap” eftersom just närheten är så central. Paret Sears har fått sina viktigaste erfarenheter genom sina åtta barn, sju biologiska barn varav en son med Downs syndrom, och en adopterad dotter. William och Martha började med föräldrastilen som de senare kom att kalla Attachment Parenting när de fick sitt fjärde barn Hayden . Hayden var en baby som konstant ville bli buren och skrek så fort man satte ner henne.

7 redskap för Nära föräldrar
På den internationella webbplatsen för Nära föräldraskap, Attachmentparenting.org, finns det 8 ideal för småbarn och 8 ideal för större barn. Dessutom har makarna Sears 7 så kallade ”Baby B’s” – alla deras rubriker börjar nämligen på bokstaven ”B”. För att sammanfatta vad Nära föräldraskap innebär har jag kombinerat ihop de här punkterna till 7 redskap:
1. Knyt an till barnet. Vi lever i en kultur där många lägger spädbarnet i en spjälsäng och försöker fostra det till självständighet. Men människor och andra primater är gjorda för att hålla barnen nära sin kropp. Anknytning handlar om att skapa sociala band och relationer, vilket barnet har glädje av under hela livet.
2. Amma fritt - när barnet och du själv vill det. Amma även på natten så länge ni vill. Fortsätt med amning länge, gärna två år eller mer. Det ger ditt barn ett starkare immunförsvar, vitaminer och viktiga fettsyror. Samtidigt minskar risken för bröstcancer. Om ni flaskmatar, försök göra detta i en position som liknar amning.
3. Bär ditt barn. Ett buret barn blir ett tryggt och självständigt barn! Bebisar som bärs mycket skriker ca 50% mindre än andra. Bärandet motverkar kolik och främjar anknytningen. Barnen sover bättre om natten. Läs mer om konsten att bära barn här.
4. Sov nära barnet. I de flesta kulturer utanför västvärlden sover familjer tillsammans i stället för åtskilda. Barn som sover med föräldrarna skriker mindre, ibland inte alls. Familjer som samsover får ofta mer sömn och vila i stället för vaknätter. Studier visar dessutom att samsovning motverkar plötslig spädbarnsdöd.
5. Tro på barnets signaler och skrik. Du och ditt barn är gjorda för att kunna förstå varandra. Om barnet skriker är det för att kommunicera sina behov. Andra ljud signalerar att barnet mår bra. Känner du att du vill plocka upp din baby, är det förmodligen det bästa även om farmor säger att du skämmer bort barnet. Inget i naturen skriker utan anledning så det är konstigt att många tror att ett spädbarn skulle göra det.
6. Se upp för scheman, skrikmetoder och "babyträning"! Det kan vara vanskligt och till och med skadligt att försöka schemalägga spädbarns behov och träna dem till att sova i egen säng. Här i Sverige får de flesta uppmuntran att amma fritt men broschyrer om 5-minutersmetoden delas tyvärr fortfarande ut på många håll.
7. Balans i tillvaron. Som småbarnsförälder är det lätt att vara så ambitiös att man bränner ut sig själv. Försök att hitta avlastning och ta hand om er själva. Om inte föräldrarna mår bra gör inte barnet det heller.

Instinkter och ny vetenskap
Nära föräldraskap är en föräldrafilosofi som bygger på gamla traditioner och ny vetenskap. Nära föräldraskap är ett begrepp för föräldrar som på olika sätt försöker hitta ett nära och naturligt förhållande till sina barn. Som inspiration använder man dels antropologi och kunskaper om människan som biologisk varelse, dels sina egna instinkter. Man hämtar en hel del från ursprungskulturer där det är vanligt att bära sina barn och sova tillsammans. I nyare forskning har man kunnat se att det finns en rad fördelar med den här föräldrastilen.
Det handlar inte om att romantisera andra kulturer. Hos en del folkslag är det tradition att forma spädbarnens skallar till strutar med hjälp av hattar och hos andra anser man att smutsig hud avskräcker onda makter. Det vill vi nog inte ta efter. Snarare handlar det om att ta fasta på kunskaper som bevisligen främjar barnets och familjens utveckling och som vi kan använda i vår egen kultur. Att lita på sina instinkter är inte på något sätt "flummigt" - våra känslor är signaler från nervsystemet som har hjälpt människan att överleva genom årmiljoner.

Fördelarna med Nära föräldraskap är många:

Barnets hjärna utvecklas optimalt redan från födseln, när den är som mest mottaglig. Det innebär att antalet kopplingar i hjärnan blir fler och bättre. Forskning har visat att beröring hjälper hjärnan att utvecklas och barn till Nära föräldrar får särskilt mycket beröring.

Barnen blir friskare och utvecklas bättre motoriskt. Det beror säkert både på närheten och på att Nära föräldrar är mer medvetna om barnets behov. Ibland frågar föräldrar om spädbarnen inte behöver ligga och sprattla för att träna musklerna, men i en bärsjal får barnet all den stimulans som behövs under de första månaderna. Så kallade Bushmen hör till de människor som bär sina barn mest – och samtidigt är barnen tidigt utvecklade motoriskt.
Många föräldrar upplever att barnen när de blir lite större uppför sig bättre än andra barn. De är mer empatiska, de kämpar inte mot sina föräldrar och behöver inte göra fel för att få uppmärksamhet. Redan från födseln blir de sedda som människor med genuina behov.
Barnen har lägre nivåer av stresshormoner. Nivån av stresshormoner ökar när spädbarn och småbarn separeras från sina föräldrar. Låga stresshormoner har positiva effekter för både hälsa och det allmänna välbefinnandet. I stället för att använda sin energi till att skrika, kan barnet bearbeta intryck och utvecklas motoriskt. Nära föräldrar strävar efter att undvika separationer medan barnet är mycket litet, just för att det ska slippa onödig stress.
Uppfostran underlättas senare i livet. Nära föräldrar känner sina barn bättre och förstår deras perspektiv. Barn som får närhet och kärlek får god självkänsla och uppmuntras att bete sig på samma sätt. Den fysiska och emotionella kontakten stärker inte bara bandet från barn till förälder utan från förälder till barn också. Ofta upplever hela familjen att de blir mer empatiska. Föräldrarna blir mer uppmärksamma mot varandra.
Nära föräldraskap bejakar din egen föräldrastil och hur du vill leva ditt liv. Den här punkten la jag till själv (de övriga är makarna Sears). Jag upplever att man i Nära föräldraskap får ett rikare liv och att det känns som om man gör färre uppoffringar. Man stakar inte upp någon gräns mellan babyliv och vuxenliv utan barnet blir en del av det egna livet. Självklart stöter man på samma situationer som de flesta föräldrar men inom Nära föräldraskap hittar man annorlunda lösningar. Det blir lättare och roligare!

Kolikbarn, överlevarbarn och adoptivbarn
Kanske hör ni till de föräldrar som får ett barn som verkar mer krävande än andra, eller ett så kallat kolikbarn. Det sover inte så mycket som man skulle vilja, varken om dagen eller om natten, det verkar ha oändliga behov och kan amma hur mycket som helst. Men även vanliga barn brukar ofta ljudligt protestera mot att man lämnar dem på golvet, i barnvagnen eller i en säng, trots att man som förälder vet att det är en fullkomligt säker omgivning.
I en studie från Afrika visade det sig att det var just de barn som skrek mest som hade störst chans att överleva sitt första år. Alla de barn i studien som med våra ögon sett var lugna och snälla, dog. De barn som med västerländska ögon ses som besvärliga är alltså bra på att kommunicera sina behov och tala om vad de behöver. Det kan vara enormt energikrävande för föräldrarna. Kanske ser man mer positivt på situationen om man tänker på sitt barn som ett ”överlevarbarn” i stället för ett ”problembarn”, eller en ”high need baby” som Dr. Sears säger. De här barnen vill helst leva klistrade intill föräldrarna. Metoderna för ett Nära föräldraskap är särskilt bra i familjer med överlevarbarn, adopterade barn och barn med olika former av handikapp men gör livet lättare för alla andra också.

Vad Nära föräldraskap är och INTE är

Nära föräldrar bär alltså spädbarnet mycket, ofta flera timmar per dag, ammar eller matar fritt, låter inte barnet ligga och skrika i onödan, undviker sovträning och sover med eller nära barnet . En vanlig missuppfattning är att tygblöjor eller blöjfritt skulle vara krav för att vara en "äkta" AP-förälder. Eller att man är "mer AP " om man har fem olika bärsjalar. Men Sears utgår från att de flesta föräldrar använder vanliga blöjor och någon form av bärhjälpmedel. Det kan lika gärna vara en bra bärsele som en sjal. Inte heller är det förbjudet att använda napp, en del föräldrar vill inte att barnet använder napp medan andra känner att nappen ger ett nödvändigt andrum. Det är också många som tror att Nära föräldraskap är liktydigt med att barnet alltid ska vara i centrum eller så kallad fri uppfostran och det stämmer inte heller. Enligt Sears ska barnet vara MED i föräldrarnas liv, gärna även på jobbet eller andra aktiviteter. Uppfostran handlar om relationer och kunskaper om barnets utveckling. Har man en god relation till sitt barn är det också lättare att sätta gränser

Ett sätt att beskriva Nära föräldraskap är "stenåldersförälder" - precis som i stenålderskost handlar det om att förstå oss själva och våra barn som biologiska varelser. Det är biologiska och individuella behov Nära föräldrar pratar om, inte de behov som svärmor, BVC eller Anna Wahlgren anser att barnet har. De instinkter Nära föräldrar diskuterar är inte någon magkänsla om vad andra ska tycka, utan mer ursprungliga signaler, som att man reagerar på barnets skrik. Vi försöker se oss själva kritiskt, vad vår kultur har lärt oss om barn och vad människan som djurart är anpassad till. Det är anknytningen och tron på den egna förmågan som förälder som är viktigast av allt och det är ämnen som nästan alla nyblivna föräldrar numera är intresserade av. Redskapen för ett Nära föräldraskap fungerar för alla som redan från födseln ser barnet som en kommunicerande varelse som är fullt kapabel att uttrycka sina biologiska behov. Även om du inte vill kalla dig ”Nära förälder”, är du nära ditt barn om du knyter an till det, respekterar det, lyssnar på dina instinkter och vågar stå för dina åsikter.

 

 

   mejla: jorun punkt moden snabela gmail punkt com                                                       © Jorun Modén 2009