Lättare liv som förälder!
Har du läst boken Nära föräldrar - om anknytning, samsovning och konsten att bära barn? Om närhet, bärsjalar, hur man kan få sin baby att somna med mindre gråt och hur man grundlägger en god anknytning med sitt barn. Inga "metoder" behövs - du är den bästa experten på ditt barn! Läs mer

Nära föräldrar

Välkommen till en svensk community om Nära föräldraskap, eller Attachment Parenting (AP), som man säger på svenska. Här till höger bloggar vi om livet som föräldrar. Klicka här om du vill blogga med oss!
VAD ÄR NF?
Nära föräldraskap är en svensk översättning av begreppet Attachment Parenting.
AKTIVITETER
Här hittar du information om aktuella bokträffar, föreläsningar och föräldrakurser.
FORUM
Äntligen ett forum för alla som vill diskutera samsovning, amning, att bära barn mm.
LÄNKAR
Alla svenska återförsäljare av bärsjalar! Info och inspiration för föräldrar och gravida.

SKRIVLUST
Vill du skriva en egen artikel och bli publicerad på den här sidan? Skicka in din text!


Läs mer om hur led ljus och led lysrör påverkar dig och ditt barns välbefinnande hos Ljusgiganten.

Ta kontakt med oss för att att boka in ett möte där vi tillsammans kan besluta hur vi bör gå vidare med ditt vårdnadstvistärende. Vi är lyhörda och noggranna med att alltid se till barnets bästa. Mer informationBeröringens betydelse av MonyForskare idag är så fokuserade på stress. I decennier har det forskats på stress men få fokuserar på motsatsen - vilan. Vilan har knappt ägnats någon uppmärksamhet alls men det systemet är lika aktivt. I stillheten körs kraften inåt, vi ligger på laddning, fyller på depåerna och läker.

Av alla inflöden till lugn och rosystemet verkar beröring vara ett av de starkaste. Vid beröringen frisätts oxytocin, ett ämne som ger en mängd effekter. Studier har visat att beröring på magen är effektivare än på ryggen. Men all beröring är bättre än ingen beröring. Blodtrycket sjunker, halten av stresshormonet kortisol minskar, man blir lugnare, mindre rädd och mer intresserad av varandra.

Strax efter förlossningen är kvinnans halt av oxytocin enormt hög och det sägs stärka bindningen till barnet. Känsligheten för smärta minskar och sår kan läka dubbelt så snabbt. Dagens ryggmärgsbedövning bedövar frisättningen av oxytocin och det kan behövas ett extra tillskott av detta för att bindning mellan mor och barn ska bli optimalt. Beröring från partner och barn stimulerar kroppen att få upp halten av oxytocin igen. Pappan kan då uppmanas att smeka mammans mage.

Beröring har visat att interaktionen mellan mor och barn stärks. Aggression minskar och ersätts med vänligt samspel. I grupper där man kontinuerligt berör varandra (i form av massage) sätter sig medlemmarna närmare varandra och är mer benägna till ett vänskapligt samspel. Detta leder till en god cirkel och ökad frisättning av kroppens eget oxytocin.

I ett försök på råttor kunde man se att ungar skilda från modern gjorde att råttungarna växte sämre. Strykningar med pensel på magen fick barnet att växa ikapp. Även vuxna råttor kunde ta igen förlorad vikt med liknande behandling!

Kängurumetoden (man håller barnet nära inpå sin egen hud) har på senare tid uppmärksammats och används allt flitigare på prematura barn. Kroppslig beröring har visat sig lugna barnen och de går snabbare upp i vikt. De får även en mer regelbunden hjärtrytm.

Studier på barn med dyslexi visar att massage underlättar inlärning. Försök på daghem, där man infört massage som en daglig rutin, har medfört tydliga effekter i from av mer socialt mogna barn som är mindre aggressiva jämfört med barn som inte hade beröring som daglig rutin. Barnen klagade även mindre över kroppsliga besvär. Det bästa med det hela är att effekterna är långtidsverkande.

Beröring och massage skapar ett lugn där man får tillgång till sina inre resurser och kreativitet. Man får lättare att lära och lösa problem. Bara genom att tänka att någon killar en med en fjäder på magen kan få den där sköna känslan av välbehag att infinna sig. Vi måste ta vara på denna beröringens kraft och se till att det blir som en daglig rutin. Att massera eller killa varandra tio minuter innan sovdax borde vara lika naturligt som att borsta tänderna.

14 Dec 2006